Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 1
Steroid premedikasyonunun yüksek doz sitozin arabinozid tedavisinden sonra gelişen ilaç ateşi üzerine etkisi
Özlem Güvenir *1 ,Ayşe Develi *1 ,Ahmet Gül *2 ,Lale Olcay *3
1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Hemşiresi, İstatistik Dünyası, Ankara
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Uzmanı, Ankara
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Ankara
Kliniğimizde, sitozin arabinozid (AraC) öncesi yapılan steroid premedikasyonunun (SP), AraC ateşi üzerine etkisini saptamak amacıyla akut lenfoblastik ve miyeloblastik lösemili (ALL ve AML) olgulara yapılan 179 yüksek-doz AraC (2x1-3 gr/m2/doz x1-3 gün) uygulaması geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar SP yapılanlarda ve ALL’de daha iyi olmakla birlikte, ateş yönünden (a) Premedikasyon yapılan (deksametazon, metil prednizolon) ve yapılmayan uygulamalar arasında, (b) Ara-C’den 12-13 saat önce, AraC’den hemen önce veya AraC’den hem hemen önce, hem de sonra yapılan uygulamalar arasında, (c) Her AraC’den önce SP yapılan AML/ALL hasta uygulamaları arasında anlamlı fark yoktu. AML, ALL ve AML+ALL hastalarında, SP’nun uygulandığı ve uygulanmadığı AraC döngüleri arasında AraC ateşi sıklığı da benzerdi. Sonuç olarak, döngü temelinde ateş sıklığı literatüre göre düşük olmakla birlikte, bu şekilde SP’nin AraC ateşini önlemede rolü yoktu. Ancak, bu konuda ileri çalışmalara gerek vardır. Anahtar Kelimeler : yüksek doz sitozin arabinozid, sitarabin, AraC, ateş, lösemi
Copyright © 2016 cshd.org.tr