Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 3
Çocuklarda bokavirus enfeksiyonları: Hacettepe Üniversitesi deneyimi
Yasemin Özsürekci *1 ,Kübra Aykaç *1 ,Sevgen Başaranoğlu *1 ,Eda Karadağ Öncel *1 ,Alparslan Alp *2 ,Ali Bülent Cengiz *3 ,Ateş Kara *3 ,Mehmet Ceyhan *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Doçenti, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Bokavirus çocukların solunum yollarında sıklıkla tespit edilen bir virus olup, solunum yolu hastalığına neden olup olmadığı hâlâ bir tartışma konusudur. Bu çalışmada solunum yolu hastalığı nedeniyle solunum yolu viral paneli çalışılan hastalarda Bokavirus enfeksiyonlarının sıklığının ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Bu retrospektif çalışmaya Şubat 2008 ve Şubat 2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Dogramacı Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi tarafından değerlendirilen, yatırılarak veya ayaktan izlenen ve solunum yolu örneklerinde Bokavirus tespit edilen çocuk hastalar (<18 yaş) dahil edilmiştir. Nazofaringeal sürüntü (swab) örnekleri “real-time” polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR) ile çalışıldı. Toplam 1227 örnekte solunum yolu viral paneli çalışıldı, bu örneklerin 31’inde (%2.5) Bokavirus tespit edildi. Hastaların ortalama yaşları 19.5 ± 17.6 ay (yaş dağılımı, 2-69 ay) idi ve 16’sı (%51.6) erkekti, %61.3’ü Kasım ve Mart ayları arasında başvurdu. Hastaların üçü (%9.7) sadece üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ayaktan izlendi, 15 (%48.4) hasta pnömoni ve bronkopnömoni nedeniyle yatırılarak izlendi ve diğer 13 (%41.9) hasta zaten hastanede yatmaktaydı. Diğer bir virusle koenfeksiyon hastaların 12’sinde (%38.7) görüldü. Hastaların en sık başvuru şikayeti öksürük ve ateşti ve sırasıyla %74.2 ve %61.3 sıklıkta görüldü. Hastaların %35.5’i daha önceden tamamen sağlıklı iken, %64.5’inin altta yatan bir hastalığı vardı, bunların %40’ı en sık nöromusküler hastalıklardı. Bokavirus tespit edilen ve yatırılarak izlenen hastaların hemen tamamında pnömoni ve bronkopnömoni varlığı, solunum yolu hastalıklarında bu virusun olası rolünü göstermektedir. Mevsimsel dağılımı influenzaya çok benzeyen bu virus özellikle iki yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. Anahtar Kelimeler : viral solunum yolu hastalığı, bokavirus
Copyright © 2016 cshd.org.tr