Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 3
İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü
Hakkı Akman *1 ,Osman Tolga İnce *2 ,Adem Aydın *3 ,Dilek Çımrın *4
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, İzmir
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti, İzmir
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, İzmir
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Yardımcı Doçenti, İzmir
İnce bağırsağın sindirim ve emilim fonksiyonlarının olgunlaşması ile epitel çoğalması ve göçü doğum sonrasında da devam eder. Hayvan deneyleri steroidlerin bu süreçte önemli rolü olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda, bağırsak gelişiminde önemli yeri olduğu bilinen kortizolün sirkadiyen ritminin infantil kolik patogenezindeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamız polikliniğimize başvuran ve Wessel kriterlerine göre infantil kolik tanısı alan bebekler ile normal bebekler arasında yapılmıştır. Her iki grubun ilk ve altıncı ayda alınan sabah kortizol örnekleri akşam kortizol örneklerinden istatistiksel olarak anlamı oranda yüksek tespit edilirken, gruplar arasında hiçbir örnekte kortizol düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. İnfantil kolik grubunda sabah-akşam kortizolleri arasındaki farkın, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber kontrol grubuna göre daha az olduğu bulunmuştur. İnfantil kolik etiyopatogenezinde kortizolün sirkadiyen ritminin rolü çalışmamızda ortaya çıkarılamamış olmakla birlikte çalışma grubunun az sayıda bebek içerdiği göz önüne alındığında; istatistiksel olarak anlamlı olabilecek farkların yakalanamamış olabileceği kanısına varılmıştır. Anahtar Kelimeler : infantil kolik, kortizol, sirkadiyen ritim
Copyright © 2016 cshd.org.tr