Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
Diyabetik anne bebeğinde Goldenhar sendromu: Bir vaka takdimi
Tuğba Alarcon Martinez *1 ,Şahin Takcı *2 ,Gülen Eda Utine *3 ,Murat Yurdakök *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti, Tokat
Goldenhar sendromu, dermal epibulbar tümör, kulak malformasyonları, preauriküler ekler ve vertebra anomalileri ile karakterize oldukça seyrek görülen bir hastalıkdır. Hastalarda kraniyofasiyel anomalilere ek olarak kardiyak, genitoüriner, iskelet ve santral sinir sistem bulguları da görülebilmektedir. Etiyolojisinde birçok çevresel ve genetik faktör tanımlanan sendromun maternal diyabet ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu yazıda, diyabetik anne bebeği olan ve yenidoğan döneminde tipik klinik ve radyolojik bulguları ile Goldenhar sendromu tanısı konulan bir vaka takdim edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Goldenhar sendromu, kraniyofasiyal anomali, diyabetik anne, yenidoğan
Copyright © 2016 cshd.org.tr