Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
Yenidoğan döneminde septik artritin seyrek görülen bir nedeni; Klebsiella pneumonia: Bir vaka takdimi
Nuriye Aslı Melekoğlu *1 ,Ercan Sivaslı *2
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Gaziantep
2 Özel Gaziantep Anka Hastanesi, Pediatri Profesörü, Gaziantep
Septik artrit tanısı yenidoğan döneminde gerek seyrek görüldüğünden gerekse de özgül olmayan belirtilerle ortaya çıktığından gecikebilmektedir. Tanı konulması durumunda da ampirik antibiotik tedavisi sık rastlanan etkenlere yönelik olarak düzenlenmektedir. Genel olarak septik artritte tüm yaş gruplarında en sık olarak gram pozitif bakteriler görülürse de özellikle belirli risk faktörü olan yenidoğanlarda gram negatif bakteriler de göz önünde bulundurulmalıdır. Tanının geciktiği veya uygun olmayan antibiyoterapinin uygulandığı olgularda ise sekel riski artmaktadır. Bu yazıda yenidoğan bir bebekte Klebsiella pneumonia’ya bağlı septik artrik vakası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, septik artrit, Klebsiella pneumonia
Copyright © 2016 cshd.org.tr