Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 2
Eroin kullanan anne ve neonatal yoksunluk sendromu
Davut Bozkaya *1 ,Ahmet Öktem *1 ,Murat Yurdakök *2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Bu makalede sunulduğu gibi neonatal yoksunluk sendromu perinatal opioid karşılaşması sonrası oluşur. İlaç maruziyetine bağlı intrauterin yüme geriliği, plasenta dekolmanı, erken ya da ölü doğum ve anne ölümü gibi birçok obstetrik ve fetal komplikasyon görülebilmektedir. Neonatal yoksunluk sendromu santral sinir sisteminin hiperirritabilitesi, otonom sinir sistemi ve gastrointestinal sistem bulgularıyla ortaya çıkar. Bulgular genelde 48-72 saat içinde görülür. Tanı için kan, idrar, saç ve mekonyum örneklerinden opioid türevleri bakılabilmektedir. Ancak genelde klinik ve öyküden sonuçların geç elde edilmedi nedeni ile şüphe edilen bebeklerde tanı ve tedavi için Finnegan skorlaması kullanılmaktadır. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, yoksunluk sendromu, opioid
Copyright © 2016 cshd.org.tr