Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 2
Karbon monoksit zehirlenmesi ve hiperbarik oksijen tedavisi: Üç vaka takdimi
Birgül Kırel1, Ahmet Akın2, Melike Evim Sezgin3, Esin Yalınbaş Şenses3, Yalçın Ünal4
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçent
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hava ve Uzay Hekimliği Yardımcı Doçenti, Eskişehir Hava Hastanesi
3Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Uzmanı
Karbon monoksit (CO) zehirlenmesi, ülkemizde kış aylarında ölümle sonuçlanabilen önemli bir morbidite nedenidir. Burada CO zehirlenmesi tanısı ile bilinçleri kapalı olarak hastanemize getirilen üç kardeş çocuk sunulmuştur. Aynı olayda babanın eksitus olduğu, annenin de bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Bu çocuklardan ikisine hiperbarik oksijen uygulandı. Bu vakalar dolayısı ile CO zehirlenmesi gözden geçirilmiş ve bu hastaların akut dönemde ve uzun sürede karşılaştıkları problemlerin tedavisi ve önlenmesinde ülkemizde ancak belli merkezlerde uygulanabilen hiperbarik oksijen tedavisinin önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : karbon monoksit, zehirlenme, hiperbarik oksijen, carbonmonoxide, intoxication, hyperbaric oxygen
Copyright © 2016 cshd.org.tr