Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 1
Boy ile fizyolojik stres göstergesi "Harris çizgileri" arasındaki ilişkinin sorgulanması
Gülfem Uysal
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Harris çizgilerinin "büyümenin duraklama çizgileri" olduğu tanımından yola çıkarak, Ankara ilinden 190 kız ve 210 erkek toplam 400 bebek ve çocuk üzerinde çalışılmıştır. Bireylerin tibia kemiklerinden alınan röntgenlerden fizyolojik stres göstergesi olan Harris çizgilerinin varlığı ve sayısı belirlenmiştir. Öncelikle Harris çizgisine sahip kız ve erkek çocukları belirlenmiş, daha sonra Harris çizgileri olanlar ve olmayanlar arasında bireyin boyuna büyümesini engelleyip engellemediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular istatistiklerle desteklenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bizim örneklemimizde, Harris çizgisinin varlığına göre boy uzunluğu erkeklerde birbirine daha yakın değerler verirken, kız çocuklarında Harris çizgisi olan ve olmayanlar arasındaki farklılık daha belirgindir. Harris çizgisi olmayan erkek ve kız çocuklarının Harris çizgisi olanlardan daha uzun oldukları belirlenmiştir. Bu durumda Harris çizgisinden daha fazla etkilenmiş olmalarına karşın kız çocukların boyuna büyümeleri erkeklerle karşılaştırıldığında bir duraklamanın söz konusu olmadığını söylenebilir. Anahtar Kelimeler : Fizyolojik stres, Harris çizgileri, tibia, boy, physiological stress, Harris lines, tibia, height
Copyright © 2016 cshd.org.tr