Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 4
Süt çocukluğu döneminde şilöz asit İki vakanın takdimi
Doğa Türkkahraman1, Reha Artan2, Tekinalp Gelen3, Binnur Karayalçın4
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Doçenti, 3Patoloji Doçenti, 4Nükleer Tıp Profesörü Şilöz asit lenfatik kanalların tıkanması sonucu periton boşluğunda lenf sıvısının birikmesiyle meydana gelen ve süt çocukluğu döneminde seyrek görülen bir klinik sorundur. Bu yazıda farklı nedenlerle kliniğimize başvuran iki şilöz asit vakasının tanı ve tedavisi tartışılmıştır. Her iki vakada abdominal parasentez sonucu saptanan şiloz asit, karakteristik olarak süt görünümünde olup trigliserid konsantrasyonu ve lenfosit hücre sayısı belirgin olarak yüksekti. İlk vakada saptanan şilöz asitin nedeni inguinal herni sonucu gelişen lenfatik obstrüksiyondu ve cerrahi müdahale ile kolaylıkla tedavi edildi. İkinci vakadaki şilöz asitin nedeni, duodenal mukoza biyopsileri ile saptanan primer intestinal lenfanjiektazi idi. Hastaya uygulanan albümin transfüzyonları, steroid tedavisi ve yaşdan fakir, proteinden zengin diyet sayesinde meydana gelebilecek komplikasyonlar önlendiyse de tam bir tedavi sağlanamadı. Sonuç olarak şilöz asit, tanısı kolaylıkla konulabilen fakat tedavisi ve prognozu altta yatan nedene başlı olarak çeşitlilik gösteren bir klinik sorundur. Anahtar Kelimeler : şilöz asit, intestinal lenfanjiektazi, yağdan fakir diyet,Chylous ascites, intestinal lymphangiectasia, low fat diet.
Copyright © 2016 cshd.org.tr