Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Renal vein thrombosis in a premature infant
*Arzu Akdağ1 Fatma Nur Sarı2, Ömer Erdeve3, Uğur Dilmen4
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Neonatoloji Uzmanı, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Neonatoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Pediatri Doçenti, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 4Pediatri Profesörü *İletişim: arzuakdag@hotmail.com The incidence of renal vein thrombosis (RVT) was reported as 0.5 per 1000 neonatal intensive care unit admissions. Any underlying predisposing factors, such as asphyxia, sepsis, dehydration, hyperviscosity, maternal diabetes, birth injury, or indwelling intravascular catheters, in combination with inherited prothrombotic risk factors, play a major role in the pathogenesis of neonatal RVT. We report a case of bilateral RVT in a premature infant associated with maternal diabetes and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene mutation. Anahtar Kelimeler : renal ven trombozu, diyabetik anne bebeği, MTHFR mutasyonu.
Copyright © 2016 cshd.org.tr