Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 3
*Rena Kazımkızı Şiralieva1, Naile Celilkızı Rahimova2, Gülsum Maksudkızı Kurbanov3
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Hekimleri Yetkinleştirme Enstitüsü 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatrik Nöroloji Uzmanı A study was conducted at the Institute of Pediatrics in Baku, Azerbaijan to investigate the ultrasonographic findings in premature infants with intrauterine cytomegalovirus (CMV) and/or herpes virus infections. These infants were divided into groups according to infections as follows: Group 1: CMV infection (n = 37 infants); Group 2: herpes virus infection (n = 29 infants); Group 3: CMV and herpes virus infection (n = 26 infants); and Group 4: controls (n=20 infants). Ultrasonographic findings were worse in Groups 1 and 3. The importance of cranial ultrasonography in the evaluation of these infants is emphasized. Anahtar Kelimeler : intrauterin enfeksiyonlar, kranial ultrasonografi, prematüre.
Copyright © 2016 cshd.org.tr