Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 yılı perinatal mortalitesi
Canan Aygün1, Mehmet Çetinkaya2, Oğuz Aydın3, Tayfun Alper4, Filiz Karagöz5, Şükrü Küçüködük6
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Kadın Hastalıkları ve Doğum Yardımcı Doçenti, 3Patoloji Yardımcı Doçenti, 4Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü, 5Patoloji Profesörü, 6Pediatri Profesörü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2003 yılı perinatal mortalitesi neonatoloji, kadın hastalıkları-doğum ve patoloji bilim dallarının ortak katılımıyla prospektif olarak araştırıldı. 2003 yılında doğum ağırlığı 500 gr'ın ve gebelik haftası 22 haftanın üzerinde olan toplam 1106 canlı ve ölü bebekten 97’si perinatal dönemde ölmüştü. Perinatal mortalite hızı binde 87.7, ölü doğum hızı binde 49.7, erken neonatal mortalite hızı binde 39.9 olarak hesaplandı. Modifiye Wigglesworth sınıflamasına göre perinatal ölüm nedenleri arasında ilk iki sırayı ölü doğumlar ve prematürelik sorunları almaktaydı. Üçüncü sırayı ise letal konjenital malformasyonlar ile terminasyonlar ve diğer nedenler paylaşıyordu. Üniversitemiz hastanesinde saptanan yüksek perinatal ölüm hızı, Orta Karadeniz Bölgesi’nde riskli gebelere ve yenidoğanlara yoğun bakım hizmeti verebilen tek merkez olmasına bağlandı. Bölgedeki perinatal ölümlerin azaltılması için Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmaların yapılması gerekliliği savunuldu. Anahtar Kelimeler : perinatal mortalite, Orta Karadeniz Bölgesi, Samsun, perinatal mortality, Middle Black Sea region, Samsun
Copyright © 2016 cshd.org.tr