Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 2
İnfantil hipoglisemik ataklara sekonder oksipital lob lezyon bulgusu: Bir vaka takdimi
Özgür Duman1, Şenay Haspolat2, Utku Şenol3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Radyoloji Doçenti Persistant hipogliseminin en sık nedeni hiperinsülinizm olup çocuklarda genellikle konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Nesidioblastozis, pankreas adacık ß hücrelerine bağlı olarak infantil dönemde görülen persistan hiperinsülinemik hipoglisemi olup genetik geçiş göstermektedir. Nöbet geçirme şikayeti ile başvuran beş yaşında erkek hastanın infantil dönemde hipoglisemi ataklarının olduğu ve hipogliseminin tedaviye cevap vermemesi nedeniyle yapılan parsiyel pankreektomi sonucunda nesidioblastozis tanısı konulduğu öğrenildi. Hastanın kraniyal manyetik rezonans grafisinde oksipital beyaz cevherde lezyon saptandı. Hipoglisemi sonrası özellikle parietal ve oksipital loblar hasar görmekte ve bunda sadece uygunsuz enerji depolanması değil aspartik asit gibi eksitotoksik maddelerde rol almaktadır. Hastamızın son dönemlerde belirgin hipoglisemisinin olmamasına rağmen bu lezyona rastlanması lezyonun kalıcı olduğunu düşündürmüştür. Oksipital lobta karşılaşılan sekel değişikliklerde altta hipogliseminin de olabileceğini düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : hipoglisemi, manyetik rezonans görüntüleme, konvülsiyon, beyin lezyonu., hypoglycemia, magnetic resonance imaging, convulsion, brain lesion.
Copyright © 2016 cshd.org.tr