Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 2
Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma
Özlem Tekşam1, Şule Yiğit2, Tevfik Karagöz1, Ayşe Korkmaz3 Murat Yurdakök4, Gülsevin Tekinalp4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Öğretim Görevlisi, 4Pediatri Profesörü Yenidoğan bebeklere intravenöz olarak verilen ibuprofen ve indometazin, patent duktus arteriozusun kapatılmasında kullanılan kanıtlanmış bir tedavidir. Ülkemizde ibuprofenin intravenöz şekli bulunmazken, oral suspansiyon şekli çocuklarda antipiretik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; retrospektif olarak yenidoğan bebeklere duktusun kapatılması için verilen ibuprofen tedavisinin etkinliğini belirlemek ve bu etkinliği indometazin tedavisi ile karşılaştırmaktır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen ve semptomatik patent duktus arteriozus tanısı alan 57 bebek alındı. İbuprofen ve indometazin tedavisi üç dozdan oluşan bir kür tedavi şeklinde hastalara verildi. İndometazin, 0.2 mg/kg/doz şeklinde, 12 saat aralarla 30 dakikada intravenöz infüzyonla; oral ibuprofen ise 10 mg/kg/doz şeklinde 24 saat aralarla verildi. Patent duktus arteriozus ibuprofen verilen grupdaki 11 hastanın dokuzunda (%81), indometazin verilen 46 hastanın 36’sında (%78) kapandı. Sonuç olarak; yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun kapatılmasında oral ibuprofen tedavisinin intravenöz indometazin tedavisi kadar etkili olduğu saptandı. Anahtar Kelimeler : patent duktus arteriozus, ibuprofen, indometazin, yenidoğan, patent ductus arteriosus, indomethacin, ibuprofen, newborn.
Copyright © 2016 cshd.org.tr