Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004 , Vol 47 , Num 2
Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler
Ergül Tunçbilek
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Türkiye’de nöral tüp defektlerinin (NTD) sıklığını araştıran çeşitli çalışmalar, bu sıklığın bin canlı doğumda üç civarında olduğunu göstermektedir. Bu değer NTD’nin ülkemizde sık görüldügüne işaret etmektedir. Üniversite kliniklerinde yapılan bir çalışmaya göre bu sıklık Kuzey ve Doğu Anadolu’da en yüksek (sırasıyla bin canlı doğumda 4.32 ve 4.54) olup, Batı Anadolu’da en düşüktür (bin canlı doğumda 2.17). Annenin eğitimine göre değerlendirildiğinde eğitimsiz anneler arasında bin canlı doğumda 9.1’e kadar yükselmektedir. Ülkemizde yüksek NTD sıklığının altında yatan faktörler arasında düşünülebilecek genetik yatkınlığın MTHFR 677C→ T polimorfizmi bakımından söz konusu olmadığı gösterilmiştir. Başta beslenme olmak üzere değişik sosyoekonomik faktörler bu sıklık üzerinde etkili olabilir. Besinlerin folik asit ile zenginleştirilmesinin ve perikonsepsiyonel dönemde folik asit kullanımının NTD sıklığını azalttığı gösteren pek çok çalışma ve uygulama vardır ve bunlar pek çok ülkede halk sağlığını düzeltecek politikalar şeklinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle NTD sıklığı yüksek olan ülkemizde de, birincil korunma sağlayabilmek için gerekli politikaların geliştirilmesinin yaşamsal önemi vardır ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları hemen harekete geçmelidir. Anahtar Kelimeler : nöral tüp defektleri, önlem, folik asit, neural tube defects, prevention, folic acid.
Copyright © 2016 cshd.org.tr