Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 3
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT)
*Nilcan Kuleli Sertgil1, Dilek Şirvanlı Özen2, Emine Gülbin Gökçay3
O12 Gelişim Destek Merkezi 1Uzman Psikoloji Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2Psikoloji Profesörü, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3Pediatri Profesörü
*İletişim: nilcan@gelisimdestek.com
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde doğru ölçeklerin kullanılması gelişimsel sorunlar açısından erken tespit ve erken müdahale imkanı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı bebeklik ve erken çocukluk dönemi için yeni bir gelişim tarama testi oluşturmaktır. Kesitsel bir norm çalışması olarak yapılan Sosyal İletişim Alan Gelişim Tarama Testi (SİATT) çalışmasında örneklem grubu 6-24 ay arası 432 çocuk ve ailesinden oluşturuldu. 6-24 aylar arası çocuklar için sosyal iletişim alan becerilerine ait norm değerleri, güvenirlik değerleri ile normal gelişim gösteren çocuklar ile gelişimsel risk taşıyan çocukların anlamlı şekilde ayırt edilebilmesi amacıyla testin kesme noktaları belirlendi. SİATT, 43 maddelik anne-baba bildirimli bir testtir. İç tutarlılık değerleri yüksek olup, tüm test için α 0.962, birinci ve ikinci faktörler için sırasıyla, 0.961 ve 0.811’tir. Örneklemin % 28.2’ si gelişimsel olarak riskli olarak belirlenmiştir. SİATT gelişimsel riskin belirlenebilmesi amacıyla, çocuk hekimleri ve çocuk ile ilgilenen uzmanların kullanabileceği güvenilir bir test ve girişim programı hedeflerinin planlanmasında kullanılabilecek önemli bir araçtır. Anahtar Kelimeler : gelişim testi, riskli bebek, gelişimsel gecikme, erken girişim.
Copyright © 2016 cshd.org.tr