Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 2
Pott’un şişkin tümörü: Bir vaka takdimi
*Murat Özer1, Yasemin Özsürekci2, Ali Bülent Cengiz3, Burçe Özgen4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, 4Radyoloji Doçenti
*İletişim: muratozer@hacettepe.edu.tr
Pott’un şişkin tümörü, frontal sinüzitin osteomiyelit ve subperiosteal apse gelişimi ile karakterize seyrek görülen bir komplikasyonudur. Pott’un şişkin tümörünün başlıca semptom ve bulguları baş ağrısı, ateş, kusma, rinore, periorbital ödem ve letarji olup sıklıkla adolesan yaş grubunda görülmektedir. Bu klinik tablonun erken tanınmasında BT veya MRG gibi görüntüleme yöntemleri oldukça önemli olup, zamanında ve uygun başlanmış antibiyotik tedavilerine eşlik eden cerrahi tedavi yöntemleriyle de sonuçlar daha yüz güldürücü olmaktadır. Bu olgu sunumunda, sinüzit sonrası frontal bölgesinde şişlik olan bir hastada, Pott’un şişkin tümörünün ayırıcı tanıda değerlendirilmesi gerekliliğini ve uygun antibiyotik tedavisi ve endoskopik sinüs cerrahisi ile hayatı tehdit edebilecek komplikasyonların gelişmesinin engellenebileceğini vurgulamayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : Pott’un şişkin tümörü, radyoloji, tedavi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr