Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi
*Selman Zan1, Hacer Yapıcıoğlu2, Sevcan Erdem3, Ferda Özlü3, Mehmet Satar2, Nazan Özbarlas2, Nejat Narlı2, Osman Küçükosmanoğlu2, Hakan Poyrazoğlu4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Doçenti, 4Kalp Damar Cerrahisi Profesörü
*İletişim: hyapicioglu@cu.edu.tr
Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2007-2011 yılları arasında yatırılarak izlenen doğuştan kalp hastalıkları retrospektif olarak tarandı. Çalışmamızda son beş yıl içinde yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatırılarak izlenen hastalar arasında doğuştan kalp hastalığı sıklığı %6.6 (217/3287 hasta) idi. Hastaların 133’ü (%61.3) siyanotik; 76’sı (%35.1) asiyanotik kalp hastası idi. 18 bebekte yapısal anomali, 12 bebekte ise sendrom saptandı. 217 hastanın 112’sine (%51.6), ortalama 5.8 ± 7.4 yatış gününde Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı veya Kardiyovasküler Cerrahi tarafından girişimsel işlem (61 kateter anjiyografi, 70 cerrahi işlem) yapıldı. Yenidoğan döneminde 67 hastanın (%30.8) eksitus olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, doğuştan kalp hastalıkları.
Copyright © 2016 cshd.org.tr