Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 4
Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum
*Gülbin Gökçay1, Perran Boran2, Ayça Çiprut3, Tekin Bağlam4
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 1Pediatri Profesörü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Doçenti, 3Odyoloji Doçenti, 4 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doçenti
*İletişim: drperran@yahoo.com
İşitme kaybı, en yaygın görülen gelişimsel bozukluktur. İşitme kaybının ilk altı ay içerisinde tanılanması ve erken müdahale hizmetlerinin sağlanması durumunda bu çocukların dil gelişimlerinin normal ya da normale yakın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle dünyada yenidoğan döneminde işitme taramaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum çocuğun sağlıklı gelişmesi için bir fırsat yaratmaktadır. Ancak uygulamalarda önemli açıklar bulunmaktadır. Tarama testinden kalan bebeklerin takip değerlendirmelerinin ya da sevklerinin yapılmaması bir sorun oluştururken, yenidoğan tarama testinden geçen çocuklarda ileri yaşlarda işitme kayıplarının saptanması taramaların erişkin döneme kadar aralıklı olarak sürdürülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yenidoğan tarama testlerinde sorun saptanan bebeklerin ileri incelemeler için başvuru merkezlerine gönderilmeleri, sonuçların izlemi ve erken rehabilitasyona yönlendirilmeleri önem taşımaktadır. Tarama programları yalnızca yenidoğan dönemiyle sınırlı kalmamalı, taramalar kılavuzlar tarafından önerilen aralıklarla devam ettirilmelidir. Anahtar Kelimeler : işitme tarama, yenidoğan, okul öncesi, okul çağı, işitme kaybı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr