Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Çocukluk çağı myelodisplastik sendromunda tanı konma zorluğu: Bir vaka takdimi
Gökhan Tümgör1, İbrahim Bayram1, Atila Tanyeli2, Melek Ergin3, Oğuz Canan1, H. Levent Yılmaz4, Sevil Aşkın5, Yurdanur Kılınç2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü, 3Patoloji Yardımcı Doçenti, 4Pediatri Yardımcı Doçenti, 5Biyoloji Uzmanı Çocukluk çağı hematolojik malign hastalıkları arasında %1-16 oranında görülen miyelodisplastik sendrom (MDS) en sık iki ile dört yaşları arasında rastlanır. Çocukluk çağında MDS tanısı koymak zordur. Son yıllarda hastalığın daha iyi tanınması nedeniyle bildirilen vaka sayısı giderek artmaktadır. Burada, erken çocukluk çağında tanı konulma zorluğuna dikkat çekmek amacıyla MDS’li bir vaka sunulmaktadır. Onsekiz aylık kız çocuğu ateş, hepatosplenomegali, lenfadenopati, pansitopeni tablosuyla yatırıldı. Hastanın fizik muayene bulguları ve ayırıcı tanıda düşünülen kollajen doku hastalıkları incelemeleri, immün sistemin araştırılması, metabolik taramalar, radyolojik yöntemler, enfeksiyöz nedenler ve mikrobiyolojik incelemeler sonucunda tanı konulamadı. Üçüncü kez yapılan kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisinde MDS tanısı konuldu. Ancak kemoterapi başlanamadan kaybedildi. Anahtar Kelimeler : Miyelodisplastik sendrom, çocukluk çağı, tanı, myelodysplastic syndrome, childhood, diagnosis
Copyright © 2016 cshd.org.tr