Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 4
Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve anne-babalarının sigara kullanma alışkanlıkları
*Ali Ayçiçek
Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Doçenti
İletişim: ayciceka@hotmail.com
Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Polikliniği’ne Ağustos 2013-Mart 2014 tarihleri arasında müracaat eden hasta ve kardeşlerinden 12 yaş ve üzeri 297 adolesan, 408 anne, 385 baba ve 27 diğer yakınlar ile birlikte toplam 1117 kişinin sigara alışkanlıkları araştırıldı. Ailelerde %64 en az bir kişi sigara kullanırken adolesanlarda sigara tüketme sıklığı %12 bulundu. Günlük tüketilen sigara miktarı annelerde ortalama 9 ± 6, babalarda 19 ± 13 adet hesaplandı. Evde sigara kullanma yeri olarak %55 oranında dış mekanlar tercih ediliyordu. Annelerde, kronik hastalık varlığı ile sigara içilen yer arasında pozitif ilişki bulunduğu (p = 0.008), yine anneleri eğitim düzeyinin sigara içilen yerin seçiminde önemli etkisi olduğu (p = 0.025), eğitim düzeyinin sigara içme oranında etkili olduğu (p = 0.008) görülürken, babalarda bu durumların hiç biri saptanmadı (P>0.075). Çalışmada sigara tüketim oranları yüksek olmakla birlikte evin içinde bir ortamda tüketilmesi önemli ölçüde azalmış ve sigara tüketen annelerin daha titiz davrandığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler : adolesan, çocuk, ebeveyn, sigara, sigara içme.
Copyright © 2016 cshd.org.tr