Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 4
Türk annelerde doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin güvenilirliği
*S. Songül Yalçın1, Emel Örün2, Pınar Özdemir3, Banu Mutlu4, Arzu Dursun5
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 3Biyoistatistik Doçenti, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Doçenti, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 4Neonatoloji Uzmanı, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5Neonatoloji Uzmanı
*İletişim: siyalcin@hacettepe.edu.tr, ssyalcin@gmail.com
Sağlıklı anne bebek ilişkisinde doğumdan sonra anne bebek bağlanmasının gerçekleşmesi önemlidir. Çalışmada doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin Türk toplumuna uyarlanarak iki aylık bebeği olan anneler üzerinde güvenirliğinin test edilmesi amaçlandı. Çalışmaya 189 anne alındı. Hem Brockington Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeği (DSBÖ) hem de Taylor Anne-Bebek Bağlanması ölçeği (ABBÖ) için geliştirilen Türkçe formların adaptasyonları yapıldıktan sonra tutarlılık ve geçerlilik analizleri yapıldı. Ölçüt bağıntılı geçerlilik için Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDÖ) kullanıldı. EPDÖ ile DSBÖ ve EPDÖ ile ABBÖ toplam skorları arasında orta düzeyde bir korelasyon görüldü. ABBÖ için Cronbach alfa 0.61, DSBÖ toplam skoru için 0.75 olarak saptandı. Sonuç olarak, her iki ölçeğin de Türkçe çevirisinin doğum sonrası ikinci ayda güvenilir olduğu gösterildi. Anahtar Kelimeler : bağlanma, anneye bağlanma, güvenirlik.
Copyright © 2016 cshd.org.tr