Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 4
Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler
*Selda Bülbül1, Murat Sürücü2, Gaye Aşık3
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Çocuk Metabolizma Hastalıkları Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Araştırma Görevlisi
*İletişim: seldabulbul@gmail.com
Günümüzde vitamin ve mineraller sıklıkla kullanılan ilaçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Kırıkkale’de vitamin kullanma sıklığı ve nedenlerini araştırmayı planlanmıştır. Bu kesitsel çalışmada, Ağustos 2013 – Şubat 2014 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerine başvuran anne/babalar araştırma grubunu oluşturmuştur. Çalışmaya yaş ortalaması 35.5 (20-82) yıl ve ortalama sahip olunan çocuk sayısı 2.3 olan toplam 409 [296 (%23.7) erkek, 316 (%76.1) kadın] kişi katılmıştır. Grubun %69.2’si kendisinin, %68.2’si çocuğunun sağlık sorunu olmadığını, %67.8’si son bir yılda kendileri için, %72.9’u ise çocukları için vitamin kullandığını belirtmiştir. En sık kullanıldığı bildirilen vitaminler; B12 (%6.4), multivitamin (%3.8) ve C vitaminidir (%3.4). Son bir yılda vitamin kullanımı sağlık sorunu varlığı veya cinsiyete göre fark göstermemektedir (sırasıyla p=0.278 ve 0.486). Vitamin alımında en sık gerekçe bağışıklık sistemini güçlendirmek (%30.7) ve kanserden korunmaktır (%17.7); katılanlar vitaminlere ait bilgiyi en fazla televizyondan (%43.5) edindiğini belirtmektedir. Bu çalışmada, vitamin kullanımı Türkiye’de yapılmış diğer çalışmalara göre daha yüksektir. Sonuç olarak hem sağlık çalışanları hem de toplumun akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Anahtar Kelimeler : vitamin, vitamin kullanımı, akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı birey, sağlık çalışanı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr