Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 3
Prematüre anemisi
*Serdar Alan1 Saadet Arsan2
Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Neonatoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü
*İletişim: alanserdar@gmail.com
Prematüre anemisi, yenidoğanın fizyolojik anemisinden farklı olarak patolojik bir durumu tanımlamaktadır. Birçok fizyolojik ve fizyolojik olmayan faktörler prematüre anemisine katkıda bulunmaktadır. Özellikle, çok düşük doğum ağırlıklı bebekler yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki tedavisinin bir parçası olarak sıklıkla allojenik eritrosit süspansiyonu (ES) transfüzyonu almaktadırlar. Prematüre anemisinde allojenik ES transfüzyonunun yararları doku oksijenlenmesinin bozulduğu durumlar dışında tartışmalıdır. ES transfüzyonlarının riskleri ve yararlarının daha iyi algılanması nedeniyle son on yılda daha kısıtlı transfüzyon şemaları kullanılmaktadır. Bu nedenlerle prematüre anemisini engelleyici yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Bu yaklaşımların temeli bu prematüre bebeklerin yüksek hemoglobin düzeyi ile doğmalarını sağlamaktır. Böylece transfüzyon gereksinimlerinin azaltılması veya engellemesi planlanmaktadır. Bu derlemede prematüre anemisinin patofizyolojisi, tedavisi ve önleme yöntemleri bu alanda yapılan yeni araştırmaların sunduğu bilgiler ışığında özetlenecektir. Anahtar Kelimeler : prematüre anemisi, eritropoetin, eritrosit süspansiyonu, kordon klemplenmesinin geciktirilmesi, göbek kordonu sıvazlanması.
Copyright © 2016 cshd.org.tr