Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 3
Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi
*Rukiye Demir1, Birgül Özçırpıcı2,
Gaziantep Şahinbey 1 No.lu Aile Sağlığı Merkezi 1Ebesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Halk Sağlığı Doçenti
*İletişim: ozcirpici@gantep.edu.tr
Araştırmada; bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon sıklığının belirlenmesi ve malnütrisyonlu çocuğu olan annelere eğitim verilerek eğitimin etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın birinci aşaması kesitsel, ikincisi müdahale araştırması tipindedir. Örnek büyüklüğü 643 çocuk olarak belirlenmiş, bunların %96.1’e ulaşılmıştır. Annelere 76 soruluk soru kâğıdı uygulanmış, çocukların boy ve ağırlıkları ölçülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşa göre boy ve ağırlık standartları kullanılarak yapılan değerlendirmede çocukların %2.2’sinin (n=14) boy ya da ağırlıkça malnütrisyonlu olduğu belirlenmiştir. Malnütrisyonlu 14 çocuğun annesi sağlık ocağına çağırılarak eğitim verilmiş, bu eğitimden altı ay sonra ve bu ölçümden bir yıl sonra tekrar ölçüm yapılmıştır. Çocukların eğitim öncesi kilo ya da boy olarak medyan değerden uzaklıklarının ortalaması 4.69±2.23 iken, eğitimden altı ay sonra 1.96±1.20’ye gerilemiştir (p=0.001). Bundan bir yıl sonra yapılan ölçümde 2.47±4.76’ ya yükselmiştir (p=0.25). Bu sonuçlara göre; eğitimlerin malnütrisyon üzerine kısa dönemde olumlu sonuçlar verdiği, bir yıl sonra etkisi devam etse de azaldığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : anne sütü, ek besin, malnütrisyon, sağlık eğitimi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr