Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 3
Çocukluk çağında ciddi kaza sıklığı ve risk faktörleri
*Tolga İnce1 S. Songül Yalçın2, Kadriye Yurdakök2
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü
*İletişim: oti1974@yahoo.com
Bu çalışmada hastanemiz polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran on yaşından küçük hastaların ciddi kaza sıklığı ile risk faktörlerini belirlemek amaçlandı. Anne, baba ve çocuğun bazı sosyodemografik özellikleri ile yaralanma öyküsü ve yaralanma özellikleri bir anket ile değerlendirilmeye çalışıldı. Araştırmaya toplam 1132 çocuk dâhil edildi. Ciddi kaza sıklığı %13.9 bulunmakla birlikte ölümle sonuçlanan olgu yoktu. Kazaların büyük bölümü (%52.2) ev içinde meydana gelmiş, bunların da %54.8’i düşme sonucu oluşmuştu. İleri anne baba yaşı, yüksek anne eğitim düzeyi, evde kaza geçiren kardeşin olması ve ilk çocuk olarak doğanların kardeşi olduktan sonra ciddi kaza nedeniyle hastaneye başvurularının arttığı görüldü. Kazalar ile ilgili sistematik bir sürveyans sistemi bulunmayan ülkemizde çocukluk çağı kazalarının tipleri, yerleri, oluş şekilleri, önlem ve tedavi yaklaşımları konusunda yapılan epidemiyolojik çalışmaların belli aralıklarla tekrarı önemlidir. Ayrıca kazalarının büyük bölümü ev içinde meydana geldiğinden rutin çocuk sağlığı izlemi sırasında anne-babalara ev kazalarının risk faktörleri ve korunma yolları konusunda eğitim verilmelidir. Anahtar Kelimeler : çocuk, kaza, risk faktörleri, yaralanma.
Copyright © 2016 cshd.org.tr