Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Nasrettin Hoca fıkralarında sağlık eğitimi
*Habip Almiş1 Cengiz Yakıncı2
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü *İletişim: drhabipalmis@yahoo.com Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye olarak tanımlanan fıkra, yaş, eğitim düzeyi, sosyal statü ayrımı yapmaksızın toplumun her kesiminden insana hitap eden, güldüren, güldürürken düşündüren, içindeki mesajlarla insanları eğiten önemli bir edebi türdür. Türk kültüründe geçmişten günümüze devam eden bir fıkra anlatı geleneği vardır. Bu geleneğin yarattığı çok sayıda fıkra tipi vardır. Fıkra tipi deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Nasrettin Hoca, hemen her konuda fıkralar anlatan, her sözünde yeni bir hayat dersi veren büyük bir söz ustasıdır. Fıkralarında toplumsal konulardaki aksaklıklardan, insani ilişkilerde uyulması gereken kurallardan, doğru insan olmanın öneminden, hoşgörülü olmanın erdeminden söz eder. Hak, hukuk ve adalet kavramlarına değinir. O, tam anlamıyla bir sosyal bilimcidir. Sözleri insanlar için değerlidir. Nasrettin Hoca'nın fıkralarında yer verilen konulardan biri de üzerinde çok durulmayan sağlık konusudur. Fıkralarında sağlıklı olmanın her şeyden üstün olduğunu, şifanın nerede aranması gerektiğini, hasta ziyaretinin adabını anlatır. İnsanları incitmeden doğruya yönlendirir. Eleştirilerini hissettirmeden yapar. Bu çalışmada Nasrettin Hoca’nın fıkraları taranarak tıp eğitimine katkı sunabilecek fıkraları belirlenmiş, sağlık, hasta, hastalık konularını işleyen dokuz fıkra metni üzerinde içerik analizi yapılarak tıp eğitimi açısından çıkarılabilecek mesajlar belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler : fıkra, sağlık, eğitim, Nasrettin Hoca.
Copyright © 2016 cshd.org.tr