Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Ergenlik öncesi risperidon kullanımı: Meta-analitik değerlendirme
*Burcu Ersöz Alan1, S. Ebru Çengel Kültür2,
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti *İletişim: ecengel@hacettepe.edu.tr İkinci kuşak antipsikotiklerin ergenlik öncesinde kullanımları artmış; ancak ergenlik öncesinde farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıkları ile ergenlik gibi fizyolojik gelişim dönemlerine etkisi açıklığa kavuşmamıştır. Bu yazıda ülkemizde en sık kullanılan ikinci kuşak antipsikotik olan risperidonun ergenlik öncesi dönemde farmakokinetik etkisi, etkinliği ve yan etkileri gözden geçirilmiştir. Pubmed ve Google Akademik “risperidon, ergenlik öncesi, okul öncesi, küçük yaş” kelimeleri kullanılarak taranmış; çalışmalardan bulgularını yaş aralığı ayırımı yapmadan sunanlar ve İngilizce ile Türkçe dışında bir dilde yazılanlar dışlanmıştır. Risperidonun ergenlik öncesinde yarı ömrünün daha kısa olduğu, gelişimsel bozukluklardan otizmde endikasyon almış olsa da irritabilite ve agresyonun tedavisinde endikasyon dışı kullanıldığı ve kanıt düzeyi düşük olmakla birlikte etkin olup genelde iyi tolere edildiği saptanmıştır. Çalışmaların çoğunda ergenlik durumunun göz ardı edildiği ve ergenlik öncesinde risperidon kullanılmasının ergenliğe etkisinin yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır. Ergenlik öncesinde risperidon kullanımının gelişimsel hastalıkların seyrini ne şekilde değiştireceğinin ya da uzun vadede yan etkilerinin öngörülememesi nedeniyle endikasyon dışı kullanımda yarar/ zarar oranı iyi değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : risperidon, ergenlik öncesi, okul öncesi, küçük yaş.
Copyright © 2016 cshd.org.tr