Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Eski Türklerde yenidoğan hekimliği
*Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Eski Türklerin yenidoğan hekimliği konusunda eldeki bilgiler çok azdır. Bilinenler Türk mitolojisinde, destanlarda ve hikayelerde bilgi kırıntıları şeklindedir. Albasması inancı hâlâ yaşamaktadır. Oğuz Kağan Destanı’nda anne sütü ile beslenmenin önemi vurgulanmakta, doğduğunda yüzünün Krişna gibi gök rengi, ayaklarının eski Sümer mitolojisindeki Gılgamış’ın arkadaşı Enkidu gibi öküz ayağı şeklinde olduğu anlatılmaktadır. Kırgızların Manas Destanı’nda Manas’ın torununun ve arkadaşının zamanından geç (postmatür) doğdukları, doğduğunda Büyük İskender ve Cengiz Kağan gibi sağ elinde kan pıhtısı tuttuğu, ayrıca doğuştan sünnetli olduğu (apostia) belirtilmektedir. Köroğlu Destanı’nın kahramanına bu ad (Goroğlu) mezarda doğduğu için verilmiştir. Burada yenidoğan hekimliği ile ilgili sözcüklerin örnek olarak verildiği Türkçe ile Eski Sümer, Maya ve İnkaların dillerinde bulunan benzer sözcükler, Proto- Türklerin tarihlerini çok eskilere götürmektedir. Anahtar Kelimeler : eski Türkler, destanlar, hikayeler, dil, yenidoğan hekimliği.
Copyright © 2016 cshd.org.tr