Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Hipoksemi ve oksijen tedavisi
*Nagehan Emiralioğlu1 Uğur Özçelik2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı 1 , Pediatri Profesörü2 *İletişim: drnagehan@yahoo.com Solunum sisteminin en önemli görevi oksijenizasyonun sağlanmasıdır. Oksijen tedavisi açısından klinik bulgular çok güvenilir değildir. Bu nedenle acil durumlarda gereksizliği kanıtlanana kadar oksijen tedavisi başlanmalı ve acil girişimlerin yapılmasından sonra uygun bir süre içerisinde hastanın kan gazları ya da nabız oksimetre sonuçlarına göre oksijen tedavisi endikasyonu gözden geçirilmelidir. Hipokseminin dokuya olan zararlı etkileri bilinse de aşırı oksijen verilmesine bağlı gelişebilecek olası yan etkilerden dolayı hipokseminin tanınması ve yönetimi önemlidir. Nabız oksimetresi (pulse oksimetre), oksijen monitörizasyonunda kullanılan basit ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu yöntemle oksijen satürasyonu ölçümü, klinik pratikte beşinci vital bulgu olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte nabız oksimetrenin de kullanım kısıtlılıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilme yapılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : hipoksemi, oksijen tedavisi, nabız oksimetre.
Copyright © 2016 cshd.org.tr