Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Allerjik enflamasyon
*Esra Birben1, Cansın Saçkesen2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Moleküler Biyoloji Doçenti, 2Pediatri Profesörü *İletişim: csackesen@yahoo.com Allerjik enflamasyon mukozal mast hücrelerin IgE aracılıklı aktivasyonu ile karakterizedir ve artmış sayıdaki aktive CD4+ Th2 hücreler tarafından yönetilmektedir. Çeşitli allerjik hastalıklarda görülen enflamatuar süreç benzer özellikler taşımaktadır. Hava yolundaki enflamasyon düz kas hücreleri, fibroblastlar, epitel ve endotel hücreleri gibi hava yolunun yapısal hücreleri, mast hücreleri, bazofiller, dendritik hücreler, T ve B lenfositler, eozinofil ve nötrofilleri içeren çeşitli enflamatuar hücreler ile sürekli etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu hücreler sitokinler, kemokinler, lipid medyatörler gibi geniş bir grup enflamatuar mediatörü üretmektedirler. Son yıllarda yapılan çalışmalar allerjik enflamasyonda yer alan yeni hücre gruplarının ve yeni mediatörlerin keşfine olanak tanımıştır. Bu yazıda erken ve geç dönem allerjik reaksiyonlar, allerjik enflamasyonda yer alan hücreler, yeni tanımlanan efektör T hücre alt grupları, doğal öldürücü T hücre (NKT) ve allerjik hastalıklardaki rolleri anlatılmaktadır. Anahtar Kelimeler : allerji, enflamasyon, T hücre, dendritik hücre, mast hücresi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr