Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Prematüre bebekte bilateral renal ven trombozu
*Arzu Akdağ1 Fatma Nur Sarı2, Ömer Erdeve3, Uğur Dilmen4
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Neonatoloji Uzmanı, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Neonatoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Pediatri Doçenti, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 4Pediatri Profesörü *İletişim: arzuakdag@hotmail.com Renal ven trombozu, yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul edilen bebekler arasında 0.5:1000 oranında görülmektedir. Protrombotik risk faktörleri ile beraber asfiksi, sepsis, dehidratasyon, maternal diyabet, hiperviskozite, doğum travması, damar içine kateter yerleştirilmesi gibi hazırlayıcı faktörler patogenezde majör rol oynamaktadır. Bu makalede diyabetik anne bebeği olmasının yanı sıra metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) mutasyonu saptanan bilateral renal ven trombozlu prematüre bir olgu sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler : renal ven trombozu, diyabetik anne bebeği, MTHFR mutasyonu.
Copyright © 2016 cshd.org.tr