Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu edilen prematüre bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
*Kıymet Çelik1, Esra Arun Özer2 Senem Alkan1, Özkan İlhan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti *İletişim: esra.arun@gmail.com Prematüre bebeklerde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatış riski yüksektir ve hastaneye tekrar yatış nedenleri arasında en sık saptanan neden solunum yolu hastalıklarıdır. Çalışmamızda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilen çok küçük prematüre bebeklerin, alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) geçirme, hastaneye yatış sıklığı ve ASYE zemin hazırlayan perinatal risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu edilen gebelik yaşı 32 hafta ve altında toplam 255 bebekten 155 bebek poliklinik kontrolleri sırasında ASYE geçirme durumu yönü ile izlendi. ASYE geçiren olgular ve ASYE nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar klinik risk faktörleri açısından değerlendirildi. Çalışma grubunda yer alan 80’i erkek, 75’i kız toplam 155 olgunun ortalama gebelik yaşları 29.3±2.0 hafta, ortalama doğum ağırlığı 1365±355 gr idi. Çalışma grubundaki olguların %47’si (73 bebek) taburculuk sonrası en az bir kez ASYE geçirmişti ve hastaneye yatırılan hasta sayısı 34 (%21.9) idi. ASYE geçiren hasta grubunda okula giden kardeş varlığı istatistiksel olarak daha fazlaydı (p=0.003). ASYE geçiren hastaların yenidoğan yoğun bakımda yatış süresi istatistiksel olarak daha uzundu (p=0.02). ASYE nedeniyle hastaneye yatış gereken hasta grubunda respiratuar sinsityal virus (RSV) proflaksisine ortalama başlangıç yaşı daha geçti, ancak gruplar arasında proflaksiye uyum bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Prematüre bebeklerde taburculuk sonrası ASYE ve buna bağlı hastaneye yatış riskinin yüksek olduğu görüldü. ASYE bakımından riskli bebeklerin proflaksiye alınmasının alt solunum yolu enfeksiyonlarını ve buna bağlı hastaneye yatışları azaltacağı kanısına varıldı. Anahtar Kelimeler : alt solunum yolu enfeksiyonu, prematüre bebek, respiratuar sinsitiyal virus.
Copyright © 2016 cshd.org.tr