Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 4
Rizomelik kondrodisplazi punktata: Bir vaka takdimi
*Pınar Zengin Akkuş1, Şahin Takcı2, Eda Ütine3, H, Serap Sivri4, Murat Yurdakök4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Profesörü
*İletişim: pnrzengin@hotmail.com
Rizomelik kondrodisplazi punktata seyrek görülen ve otozomal resesif kalıtılan bir peroksizomal biyogenez bozukluğudur. Bu yazıda, belirgin geniş alın ve burun kökü basıklığı gibi yüzde dismorfik bulgular, iki taraflı katarakt, alt ve üst ekstremitede belirgin rizomelik kısalık, kol ve bacaklarda hareket kısıtlılığı nedeniyle getirilen bir hasta sunulmuştur. Radyolojik incelemesinde humerus ve femur epifizlerinde punktat kalsifikasyonlar ve vertebralarda koronal kleftler saptanan hastaya tipik klinik ve radyolojik bulguları ile rizomelik kondrodisplazi punktata tanısı konulmuştur. Anahtar Kelimeler : rizomelik kondrodisplazi punktata, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr