Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri
Bülent Ünay1, Süleyman Kalman1, Muhittin Serdar2, Rıdvan Akın3, Erdal Gökçay4
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Biokimya Yardımcı Doçenti, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Profesörü Antiepileptik tedavi alan epileptik hastalarda serum hormon düzeylerinde değişiklik olduğu daha önce bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada valproik asit (VPA), karbamazepin (CBZ), VPA+CBZ tedavisi alan 67 hasta ile 25 sağlıklı çocukta serum cinsiyet ve tiroid hormon düzeyleri ölçüldü. CBZ ve CBZ+VPA alan hastalarda serbest tiroksin (sT4) düzeyleri kontrol grubuna oranla düşük bulunurken (p< 0.01), seks hormon bağlayıcı globülin düzeyleri yüksek bulundu (p> 0.01). Bu nedenle antiepileptik ilaçların endokrin etkileri olabileceği tedavi başlanırken göz önüne alınmalı ve tedavi süresince hastalar yakından izlenmelidir. Anahtar Kelimeler : antiepileptikler, cinsiyet hormonları, tiroid hormonları, antiepileptics, sex hormones, thyroid hormones
Copyright © 2016 cshd.org.tr