Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 3
Görme fonksiyonunu bozan kutenöz hemanjiomun prematüre bir bebekte propranolol ile tedavisi
*Yusuf Kale1 Dilek Ulubaş Işık1, Hüsniye Yücel1, Suna Emir2, Özge Aydemir3, Ahmet Yağmur Baş2, Nihal Demirel2
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 3Neonatoloji Uzmanı *İletişim: yusufk106@yahoo.com Hemanjiyomlar bebeklik döneminde göz kapağının en sık görülen benign tümörleridir. Küçük izole lezyonlar veya görme bozukluğuna neden olabilen geniş lezyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Çoğunda tedavi gerekmez. Ancak görme kaybı gibi fonksiyonel bir bozukluğa neden olursa ya da ülserasyon gelişirse tedavi gerekmektedir. Bu yazıda prematüre bir bebekte hızla büyüyerek ambliyopi riski oluşturan ve propranolol ile başarılı bir şekilde küçülen kapiller hemanjiyom olgusu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : ambliyopi, kutanöz hemanjiom, prematüre bebek, propranolol.
Copyright © 2016 cshd.org.tr