Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 1
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması
*Ayşe Ecevit1, Deniz Anuk İnce1, Deniz Hanta2, Abdullah Kurt2, Ali Harman3, Servet Özkiraz2, Hande Gülcan4, Aylin Tarcan5
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Uzmanı, 3Radyoloji Yardımcı Doçenti, 4 Pediatri Doçenti, 5 Pediatri Profesörü Çalışmamızda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen yenidoğanlarda periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter sonucu gelişen komplikasyonların değerlendirilmesi ve bunların karşılaştırılması planlandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen ve santral kateter takılması gereken yenidoğanlar retrospektif olarak incelendi. Bebekler santral kateterin takılma tekniğine göre iki gruba ayrıldı. Grup 1’de ultrasonografi eşliğinde, Grup 2’de ise periferik olarak santral kateter yerleştirilen yenidoğan bebekler toplandı. Grup 1’de 36, Grup 2’de ise 30 toplam 66 yenidoğan bebekde santral katetere bağlı olarak gelişen komplikasyonlar incelendi. Gebelik yaşı ortalaması Grup 1’de 30.3 hafta , Grup 2’de 27.9 hafta olarak saptandı. Ortalama doğum ağırlığı Grup 1’de 1654 gr, Grup 2’de 946 gr olup iki grup arasında anlamlı fark vardı ( p<0.001). Kataterin kalış süresi (ortalama) Grup 1’de 21.6 gün, Grup 2’de 8.4 gün, hastanede yatış süresi Grup 1’de 78.5 gün, Grup 2’de ise 53.8 gün olup, bu iki parametrede de iki grup arasında anlamlı fark bulundu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013; 56: 12-19 Orijinal Makale (p<0.001). Katetere bağlı enfeksiyon oluşumunda, Grup 1’de dokuz bebekte, Grup 2’de bir bebekte eş zamanlı olarak kan kültüründe üreme saptandı. Kateter giriş yerinde enfeksiyon, girişim anında solunum arresti, kateterden kanama bulguları yönünden her iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Çalışmamızda, yenidoğan bebeklerde ultrasonografi eşliğinde ve periferik yerleştirilen santral kateter sonucu gelişen komplikasyonlar incelenmiş ve bunların karşılaştırılması yapıldı. Sonuçta ultrasonografi eşliğinde yerleştirilen santral kateterizasyon grubunda katetere bağlı enfeksiyon (%25’e karşın % 0.3) anlamlı olarak (p<0.001) yüksek bulundu. Anahtar Kelimeler : yenidoğan bebek, ultrasonografi, santral kateter, periferik santral kateter, katetere bağlı enfeksiyon
Copyright © 2016 cshd.org.tr