Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 1
Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
*M. Asburçe B. Olgaç1, Oya Balcı Sezer1, Figen Özçay2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü Bu çalışmada fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda Lactobacillus reuteri (DSM 17938) ve laktuloz tedavilerinin etkinliklerini karşılaştırılması ve tedavi sonrası yaşam kalitelerinde oluşan değişimlerin değerlendirilmesi amaçlandı. 53 tedavi ve 50 kontrol hastası olmak üzere toplam 103 hasta ile çalışma yapıldı. Tüm çocuklara ve ailelerine jenerik yaşam kalitesi anketi uygulandı. Fonksiyonel kabızlığı olan hastalara dört hafta süreyle probiyotik (n=25) veya laktuloz (n=28) tedavileri verildi. Tedavi süresince hastaların dışkılama alışkanlıklarını günlük şeklinde kaydedildi. Tedavi grubundaki hastalara ve ailelerine tedavi bitiminde yaşam kalitesi anketi tekrarlandı. Probiyotik ve laktuloz gruplarında haftalık dışkılama sayısı, dışkı kıvamı, karın ağrısı, ağrılı dışkılama ve dışkı tutma davranışlarında belirgin düzelme saptandı. Probiyotik tedavisi ile karın ağrısı ve gaz çıkarma yakınmalarında laktuloza göre anlamlı düzelme görüldü. Fonksiyonel kabızlığı olan çocukların yaşam kaliteleri sağlıklı çocuklara göre düşük bulundu. Her iki tedavi arasında yaşam kalitesini artırmak bakımından anlamlı farklılık saptanmadı. Laktuloz tedavisi alan çocukların yaşam kaliteleri ile ilişkili aile algısının probiyotiklere göre daha fazla düzeldiği gözlendi. Anahtar Kelimeler : fonksiyonel kabızlık, probiyotikler, laktuloz, yaşam kalitesi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr