Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 4
Çocukların sünnet ile ilgili görsel beklentisi
*Murat Şanal1,Volkan Tümay2,Osman Güner2
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acıbadem Bursa Hastanesi 1Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçenti, 2Genel Cerrahi Uzmanı Bu çalışmada getirilen Ekim 2009-Nisan 2012 tarihleri arasında sünnet olmak için başvuran yedi yaş ve üzerindeki çocuklara sünnet konusunda bilgi verilirken, ameliyat onam formundaki resimler üzerinde sünnet konusundaki görsel beklentileri sorgulandı. Penislerinin sünnet sonrası hangi resme benzemesini istedikleri soruldu. Araştırmaya katılan 107 çocuktan 87'si sünnetsiz resmi tercih ederken, 15 çocuk tam sünnetli resmi, geri kalan beş çocuk ise kısmi sünnetli resmi tercih ettiklerini belirtti. Bu çalışmaya göre, çocukların alışmış oldukları sünnetsiz görüntüden memnun oldukları ve sünnet ile ilgili herhangi bir kozmetik beklentileri olmadığı anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler : sünnet, penis görünümü.
Copyright © 2016 cshd.org.tr