Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 3
Varfarin direncine neden olan vitamin K epoksit redüktaz (VKOR) gen mutasyonu: Bir vaka takdimi
*Zuhal Keskin Yıldırım1, Hasan Doğan2, Mustafa Büyükavcı3
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçenti, 3Pediatri Profesörü Varfarin, oral alım kolaylığı ve düşük fiyatı nedeniyle venöz ve arteriyel tromboembolik olayların profilaksi ve tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçtır. Ancak terapötik aralığı dar olup, kullanımı sırasında yüksek oranda kanama komplikasyonları ortaya çıkmakta ve doz ayarlaması kişiden kişiye çok değişkenlik göstermektedir. Varfarin doz ayarlamasında yaş, vücut ağırlığı, boy, vücut alanı, cinsiyet gibi bilinen faktörlerin etkisinin yanı sıra CYP2C9 ve VKORC1 genetik polimorfizminin etkisi yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. Biz burada, varfarin tedavisiyle etkin INR düzeyi elde edemediğimiz ve heterozigot VKORC1 gen polimorfizmi saptadığımız bir olgumuzu sunduk. Anahtar Kelimeler : varfarin direnci, VKORC1 gen polimorfizmi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr