Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 3
Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi
*Sumru Kavurt1, Hüsniye Yücel1, Emre Hekimoğlu2, Ahmet Yağmur Baş3, Nihal Demirel3, Dursun Türkbay4
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Göz Hastalıkları Uzmanı, 3Pediatri Doçenti, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4Pediatri Uzmanı Prematüre retinopatisi(ROP) düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal proliferasyonu ile karakterize etyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen bir hastalıktır. ROP gelişimine yol açan en önemli risk faktörü, gebelik yaş ve doğum ağırlığı ile belirlenen bebeğin immatüritesidir. Bu çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlediğimiz prematüre bebeklerde, ROP sıklığı ve eşlik eden risk faktörleri incelendi. 1 Ocak 2010- 31 Aralık 2010 tarihleri arasında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen, doğum haftası ≤32 hafta, doğum ağırlığı ≤1500 gr olan ve doğum haftası 32 haftadan büyük, doğum ağırlığı 1500–2000 gr arasında olup, yüksek riskli olan, uzun süreli oksijen tedavisi alan 765 prematüre bebek ROP gelişimi açısından değerlendirildi. ROP gelişen ve lazer tedavisi uygulanan hastalar risk faktörleri açısından karşılaştırıldı. Bir yıllık sürede izlenen 765 prematüre bebeğin 118’inde(%15.4) ROP gelişti. Bu bebeklerin ortalama doğum ağırlığı 1111±251 gr, gebelik yaşı 28.8±2.2 hafta saptandı. ROP saptanan 118 hastanın 23’üne(%19.5) lazer fotokoagulasyon uygulandı. Lazer tedavisi gerektiren bebeklerin ortalama doğum haftası 27.7±2.1 hafta, doğum ağırlığı 1033±244 gr bulundu. Lazer fotokoagülasyon uygulanan hastalar risk faktörleri açısından incelendiğinde; doğum haftası (p=0.006), doğum ağırlığı (p=0.048), oksijen tedavisi süresi (p=0.01), nasal CPAP uygulaması (p=0.001), BPD varlığı (p=0.008), ≥2 eritrosit transfüzyon uygulaması (p=0.000), intraventriküler kanama (p=0.037) ve apne varlığı (p=0.012) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Günümüzde çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşam şanslarının artmasına bağlı olarak ROP görülme sıklığı artmıştır. Yenidoğan uzmanları ve retinopati muayenesi konusunda deneyimli göz hastalıkları uzmanlarının ortak çalışmaları ile bu bebeklerde prematüre retinopatisinin erken dönemde saptanması ve eşlik eden risk faktörlerine yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : prematüre, retinopati, lazer fotokoagülasyon.
Copyright © 2016 cshd.org.tr