Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 2
Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocukların saldırganlık davranışına etkisi
*Duygu Akçay1, Hilal Özcebe2
Milli Savunma Bakanlığı 1Uzman Hemşire, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi2, Halk Sağlığı Profesörü Araştırma, televizyonun okul öncesi dönemdeki çocukların (36-72 aylık) saldırganlık davranışına etkisini saptamak amacıyla yapıldı. Çalışma grubunu kurum kreşine devam eden çocuklar (n=105) ve aileleri oluşturmuştu. Araştırmada veri toplama araçları olarak anket formu ve Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen Formu kullanıldı. Bu çalışmada çocuğun hafta içi günlük televizyon izleme süresi 1.6±0.9 saat ve hafta sonunda 3.4±1.8 saat bulundu. Çocuk ile anne ve babanın TV izleme süreleri arasında pozitif bir ilişki bulundu. Çocukların hafta içi TV izleme sürelerinin artması sonucunda çocukların olumlu sosyal davranışlarının azaldığı, fiziksel ve ilişkisel saldırganlıklarının arttığı; hafta sonu TV izleme sürelerinin artması sonucunda ise olumlu sosyal davranışlarının azaldığı, fiziksel saldırganlıklarının arttığı belirlendi. Anne ve babalara, TV’nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirme ve danışmanlık verilmesi gerektiği vurgulandı. Anahtar Kelimeler : çocuk, okul öncesi dönem, televizyon, saldırganlık.
Copyright © 2016 cshd.org.tr