Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 1
Tıp tarihi açısından Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kuruluş dönemi etkinliklerine bir kitap bağlamında bakış: “Büyük çocukların beslenme usülleri (1927)”
*Perihan Elif Ekmekçi1, Berna Arda2, Ahmet Acıduman3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Tıp Tarihi ve Etik Doktora Öğrencisi, 2Tıp Tarihi ve Etik Profesörü, 3Tıp Tarihi ve Etik Doçenti “Büyük Çocukların Beslenme Usulleri” adlı kitapçık, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından, 1927 yılında, harf devriminden önce yayımlanmıştır. Bu kitapçık, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun anne ve çocuk sağlığına yönelik olarak hazırladığı bir dizi içinde yer almaktadır. Kitapçığın günümüz abecesine dönüştürülmüş sunumuna geçmeden önce, o günün demografik, sosyal yapısına ve önde gelen sağlık sorunları ile sağlık ve sosyal yardım hizmetlerine bakmak faydalı olacaktır. Bu nedenle, makalenin ilk bölümünde, kitapçığın yazılmış olduğu 1927 yılının içinde yer aldığı on yılın sağlık alt yapısına, önde gelen sağlık sorunlarına ve sunulan hizmetlere ve o zamanki adıyla “Himaye-İ Etfal Cemiyeti”nin (Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu) kuruluşu ve hedeflerine değinilecektir. Bu bölümde öncelikle, 1920- 1930 yılları arasındaki genel sağlık sorunları ve çözüme yönelik adımlardan söz edilecektir. Bu genel çerçeve çizildikten sonra, “Büyük Çocukların Beslenme Usulleri” adlı kitapçığın basılmasını sağlayan bugünkü adıyla Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’nun, o günün koşulları içinde tablonun neresinde yer aldığı, hangi ihtiyaca yönelik olarak kurulduğu anlatılacaktır. Böylece, günümüz abecesine dönüştürülmüş hali sunulacak kitapçığı, tarihin akışı içerisinde, nerede karşımıza çıktığı ve yüklendiği anlam daha açık olacaktır. Anahtar Kelimeler : çocuk sağlığı, Himaye-i Etfal Cemiyeti, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu, çocukların beslenmesi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr