Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 1
Kronik ne demektir?
*Habip Almış1, Cengiz Yakıncı2
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Profesörü Anahtar Kelimeler : kronik, tıp terimi, süre.
Copyright © 2016 cshd.org.tr