Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
Farklı klinik prezentasyonlarla Scimitar sendromu: Dört vaka takdimi
*Sevcan Erdem1, Nazan Özbarlas2, Osman Küçükosmanoğlu2, Hakan Poyrazoğlu3, Gülbin Bingöl Karakoç4, Orhan Kemal Salih5
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profösörü, 3Kalp Damar Cerrahi Doçenti, 4Pediatri Profösörü, 5Kalp Damar Cerrahi Profösörü Scimitar sendromu sağ akciğerin hipoplazisi ve sağ pulmoner venlerin inferior vena kavaya drenajı ile karakterize, ek olarak kalbin dekstropozisyonu, çeşitli derecelerde bronşial anomaliler ve hipoplazik bölgenin arteriyel dolaşımının inen aortadan ayrılan bir kollateralle sağlandığı seyrek görülen bir doğumsal kardiyopulmoner malformasyonudur. Bu yazıda farklı klinik bulguları olan dört çocuk hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : scimitar sendromu, dekstrokardi, akciğer hipoplazisi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr