Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi
*Ramazan Özdemir1, Ahmet Akçay1, Evrim Alyamaç Dizdar1, Şerife Suna Oğuz1, Sadık Yurttutan1, Elif Gül Yapar2, Uğur Dilmen3
Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Profesörü Bu çalışma ile yenidoğan yoğun bakım ünitesine mekonyum boyalı amnion sıvısı ve / veya mekonyum aspirasyon sendromu tanısı ile yatırılan yenidoğanların genel özellikleri ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine Ocak 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında yatırılan ve yatış kayıtlarında mekonyum boyalı amnion sıvısı ve/veya mekonyum aspirasyon sendromu tanısı konulan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Toplam 218 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 98’inde mekonyum aspirasyon sendromu gelişti. Mekonyum aspirasyon sendromu geliştiren hastalarda birinci ve beşinci dakika Apgar skoru ≤5 olan hasta sayısı, doğum salonunda ileri girişim ve derin trakeal aspirasyon ihtiyacı, kalın mekonyum varlığı, ilk arteriyel kan pH düşüklüğü ve kordon dolanması olan hasta sayısı mekonyum aspirasyon sendromu geliştirmeyen hastalara göre daha yüksek bulundu. Gebelik yaşı, doğum ağırlığı, doğum şekli, cinsiyet, maternal özellikler ve maternal komplikasyonlar açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Mekonyumla boyalı amniyon sıvısı olan bebeklerde düşük Apgar skoru, doğum salonunda ileri girişim ve derin trakeal aspirasyon ihtiyacı, kalın mekonyumla doğum, ilk arteriyal kan pH düşüklüğü ve kordon dolanması varlığında hastaların uygun merkezlere zamanında naklinin MAS ilişkili ölüm ve sakatlık oranlarını azaltacağını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : mekonyum boyalı amniyon sıvısı, mekonyum aspirasyon sendromu, Apgar skoru.
Copyright © 2016 cshd.org.tr