Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 1
Erişkin dönemdeki hastalıkların fetal proglamlanması: Beslenmenin rolü
*Hülya Demir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti Erişkin dönemde koroner kalp hastalığı, hipertansiyon ve tip 2 diyabet gibi pek çok hastalığın görülme riski ile doğum ağırlığı arasında ters orantılı bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. “Fetal orijinler” hipotezine göre çok sayıda organın yapı ve fonksiyonu embriyonik ve fetal yaşamda programlanmaktadır. Fetal beslenme ve endokrin durum değişiklikleri yapı, fizyoloji ve metabolizmada kalıcı değişikliklere yol açmakta ve kişileri erişkin hayattaki kardiyovasküler, metabolik ve endokrin hastalıklara yatkın hale getirmektedir. Erişkin hastalıkların programlanmasında rol oynayabilen diğer mekanizmalar ise artmış glukokortikoid maruziyeti, genetik ve epigenetik bağlantılar, jenerasyonlar arasındaki etkiler ve perikonsepsiyonel olaylardır. Anahtar Kelimeler : erişkin hastalıklar, fetal programlama, beslenme
Copyright © 2016 cshd.org.tr