Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 2
Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi tanısı alan iki vakanın takdimi
Kaan Demirören1, Ümran Çalışkan2, Kürşad Aydın3, Lokman Çam4
Çumra Devlet Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü, 4Pediatri Yardımcı Doçenti, 4Pediatri Araştırma Görevlisi Medulla spinalis basısına bağlı bulgular kanserlerin ilk bulgusu olarak oldukça seyrek görülür. Çocukluk çağında spinal tutulum gösteren kitlelerin çoğunluğunu sarkomalar oluşturmaktadır. Granülositik sarkoma (GS) en sık olarak akut miyelositer löseminin (AML) seyri sırasında ortaya çıkmakta, bazen geliş bulgusu da olabilmektedir. Bu yazıda akut gelişen paraparezi nedeniyle getirilip medulla spinalise bası yapan kitleleri tespit edilen ve AML tanısı alan iki hasta sunulmaktadır. Yürüyememe ve sırt ağrısı şikayetleriyle gelen 16 yaşındaki erkek ilk vakanın alt ekstremitelerinde parezisi ve duyu kaybı vardı. Tam kan sayımı normaldi. Göğüs grafisinde mediastende hafif bir genişleme görülmesi üzerine yapılan spinal manyetik rezonans görüntülemede (MRG) C6-T2 vertebralar arasında yer alan ve medulla spinalise bası yapan solid kitle lezyonu belirlendi. Kemik iliği muayenesi ve akım sitometrik çalışma AML-M1 ile uyumlu bulundu. İkinci vaka ise bacaklarda güçsüzlük şikayetiyle getirilen 14 yaşında bir erkek hastaydı. Alt ekstremitelerinde parezi ve duyu kaybı vardı. Periferik yaymasında %20 miyeloblast tespit edilirken göğüs grafisinde kitle görünümü vardı. Spinal MRG ile T3-5 düzeyinde medulla spinalise bası oluşturan solid bir kitlenin varlığı belirlendi. Kemik iliğinin muayenesi ile akım sitometrik çalışma AML-M2’yi gösteriyordu. Bu vakalarda olduğu gibi akut nörolojik bulgular lösemi gibi bir hastalığın ilk bulgusu olabileceği unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler : medulla spinalis basısı, paraparezi, lösemi, manyetik rezonans görüntüleme
Copyright © 2016 cshd.org.tr