Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 4
Prematüre anemisi
*Aylin Tarcan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebekler için prematüre anemisi ciddi ve tedavi gerektiren bir sorundur. Rekombinan eritropoetin tedavisi hemoglobini 5-7 gün sonra yükselttiği için, erken flebotomi kayıplarına bağlı anemide transfüzyonları azaltmaz. Daha geç dönemdeki transfüzyonları da azalttığı ancak engellemediği görülmüştür. Donör azaltma programları, uygun tarama yöntemleri, kısıtlı transfüzyon uygulamalarının yaygın kullanılması ile transfüzyon ilişkili enfeksiyon oranları düşmüştür. Asemptomatik aneminin uzun dönem nörogelişimsel sonuçları ise bilinmemektedir;bu nedenle sonuçlar belirlenene kadar daha da kısıtlı transfüzyon politikaları gerekli değildir. İncelemeler için kan alınmasını engelleyen ya da azaltan sistemlerin yaygınlaştırılması ilk hedeftir. Prematüre bebeklerde bebeklik çağında demir eksikliği anemisi sıktır, 18 aya kadar yakın izlenmesi ve tedavisi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : prematüre anemisi, eritropoetin, transfüzyon.
Copyright © 2016 cshd.org.tr