Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 4
Aksama ile getirilen bir akut lösemi vakası
*Özlem Cavkaytar1, Selin Aytaç2, Meltem Didem Çakır1, Özlem Tekşam3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Öğretim Görevlisi, 3Pediatri Doçenti Çocuk acil servislerine yapılan başvuruların önemli bir kısmını oluşturan aksama ciddi olarak ele alınması gereken bir şikayettir. Böyle bir durumda esas olan kendi kendini sınırlayan nedenleri, hayatı tehdit eden hastalıklardan ayırt edebilmektir. Akut travma, eklemleri ve kasları ilgilendiren nörolojik, romatolojik, enfeksiyon ilişkili birçok hastalık aksama nedeni olabilir. Daha seyrek görülen ve tanı konulmasında gecikmenin ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabileceği lösemi, Ewing sarkomu, osteosarkom gibi hematolojik ve onkolojik maligniteleri olan hastalar da ilk bulgu olarak aksama ile başvurabilirler. Bu yazıda aksama nedeni ile başvuran ve sonuçta ALL tanısı alan bir hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : aksama, akut lösemi, çocuk.
Copyright © 2016 cshd.org.tr